Студентам

Університети в яких здійснюється підготовка фахівців у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за освітньо-професійною (магістратура) програмою «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

Національний університет біоресурсів і природокористування

Національний авіаційний університет

Черкаський університет ….

Навчально-методичні матеріали

Використання ІКТ для у закладах загальної середньої освіти

Хмаро орієнтовані засоби навчання різних предметів

Цифровізації підготовки майбутніх фахівців різних спеціальностей

Цифровізації вищої освіти

Цифрові відкриті системи для виконання наукових досліджень

Електронна бібліотека НАПН України – розділ Інститут інформаційних технологій і засобів навчання