Про портал

Інформаційно-аналітичний портал «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

було розроблено для забезпечення інформаційної, навчально-методичної та аналітичної підтримки процесу підготовки фахівців з напряму інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Нині підготовка фахівців для забезпечення процесу цифровізації освіти і науки України здійснюється у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за освітньо-професійною (магістратура) та освітньо-науковою (аспірантура) програмами «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».

На порталі систематизовано дані та відомості про підготовку цих фахівців.

Представлено наукові школи та осередки з підготовки таких фахівців

Дібрано інформаційні, навчально-методичні матеріали для підготовки та самоосвіти фахівців за цим напрямом.

Систематизовано та укладено переліки (з покликаннями) на різні навчально-методичні матеріали для підготовки магістрів та аспірантів за напрямом інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Представлено рекомендації для аспірантів і докторантів щодо використання цифрових відкритих систем для виконання та підготовки дисертаційного дослідження у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.

Представлено рекомендації для розбудови іміджу вченого (аспіранта, докторанта, наукового та науково-педагогічного працівника) із застосуванням цифрових відкритих систем.

Представлено рекомендації щодо управління роботою Рад молодих вчених із застосуванням цифрових технологій.

Ідея створення та наповнення порталу

Анна Яцишин

Яцишин Анна Володимирівна

ORCID
Scopus
Google Scholar
Facebook

Наукове консультування

Биков Валерій Юхимович

ІІТЗН
ORCID
Scopus
Google Scholar

Спірін Олег Михайлович

УМО
ORCID
Scopus
Google Scholar

Лещенко Марія Петрівна

ІІТЗН
ORCID
Scopus
Google Scholar

Розробка та технічна підтримка

Коваленко Олександр Миколайович

Google Scholar

Шановні колеги!

Якщо у вас виникнуть пропозиції щодо доповнення інформації чи внесення вашої установи, ваших ресурсів (покликання на ваші матеріали) на даний інформаційно-аналітичний портал звертайтеся з листом на електронну пошту anna13.00.10@gmail.com