Наукові школи та персоналії

НАУКОВІ ШКОЛИ з ІКТ в освіті

Керівники наукових шкіл з ІКТ в освіті:

Семеріков Сергій Олексійович

Спірін Олег
Михайлович

Морзе Наталія Вікторівна

Лещенко Марія
Петрівна

Представники наукових шкіл з ІКТ в освіті (під їх науковим керівництвом є захищені дисертаційні роботи з напряму «ІКТ в освіті»):

Глазунова Олена Григорівна

Тверезовська Ніна Трохимівна

Носенко Юлія
Григорівна

Шишкіна Марія
Павлівна

Панченко Любов Феліксівна

Анна Яцишин

Яцишин Анна Володимирівна

Литвинова Світлана Григорівна

Гаврілова Людмила Гаврилівна

Всеукраїнські осередки фахівців з ІКТ в освіті (працюють фахівці, які захистили дисертації за напрямом підготовки «ІКТ в освіті» чи здійснюється підготовка магістрів або аспірантів з напряму «ІКТ в освіті»)

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Херсонський університет

Криворізький педагогічний університет

Вінницький технічний університет

Вінницький педагогічний університет

Дрогобицький педагогічний університет

Тернопільський педагогічний університет

Житомирський державний університет

Житомирський технічний університет

Черкаський університет

Черкаський технологічний університет

Київський університет імені Бориса Грінченка

Національний університет біоресурсів і природокористування

Національний авіаційний університет

Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова