Наукові масові заходи

Міжнародні конференції, семінари з публікацією у журналах, що індексуються у Scopus Wos

Міжнародні конференції, семінари

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ) (м.Черкаси)

Міжнародна конференція з адаптивних технологій управління навчанням ATL

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці» (м. Мелітополь)

Міжнародна наукова конференція «Цифрова освіта в природничих університетах»

Міжнародна науково-технічна конференція Інформаційно-комп’ютерні технології (м. Житомир)

Всеукраїнські конференції, семінари

Всеукраїнська науково-практична конференція для молодих вчених «Наукова молодь» 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 (м. Київ)

Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» (м. Київ)

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (м. Житомир)

Науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційні технології в освітньому процесі 2020» (м. Чернігів)

Всеукраїнська інтерактивна науково-практична інтернет-конференція «Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти» (м. Рівне)

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Цифрова компетентність вчителя нової української школи» (м. Київ)

Всеукраїнський науково-методичний семінар «Системи навчання й освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі» на базі Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Всеукраїнський методологічний семінар для молодих науковців «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях» на базі Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України