Аспірантам і докторантам

Установи в яких здійснюється підготовка фахівців вищої кваліфікації у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за освітньо-науковою (аспірантура) програмою «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ)

Національний університет біоресурсів і природокористування (м. Київ)

Київький уінверситет імені Бориса Грінченка (м. Київ)

Навчально-методичні матеріали

Використання електронних науково-освітніх систем у підготовці та підвищенні кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників (2020)

Використання електронних відкритих систем для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень: словник-довідник (2019)

Використання сервісів наукової електронної бібліотеки: навчальна програма (2019)

Електронні відкриті журнальні системи в науково-педагогічних дослідженнях: навчальна програма (2017)

Рекомендації щодо створення та використання ідентифікатора ORCID для наукових і науково-педагогічних працівників: методичні рекомендації (2018)

Електронні науково-освітні системи у науковій та науково-педагогічній діяльності: глосарій (2018)

Майстер-клас «Використання електронних соціальних мереж для проведення педагогічних наукових досліджень. Частина 1» 15.12.2016 р.

Матеріали та рекомендації щодо застосування цифрових технологій для виконання дисертаційних робіт

Відкриті електронні науково-освітні системи у науково-дослідній діяльності: методичний посібник (2020)

Теорія і досвід використання електронних відкритих журнальних систем: монографія (2019).

Інформаційно-аналітична підтримка педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу: посібник (2019)

Електронні відкриті журнальні системи в науково-педагогічних дослідженнях: монографія (2019).